www.glitterybow.com

مقاله یادگیری زبان در حالت خوشی و استرس به شرح فوبیای یادگیری یک زبان جدید و دلایل و موقعیت های ایجاد این ترس در افراد پرداخت. مقاله پیش رو ابتدا اطلاعات آماری دو فاکتور شادی و استرس در یادگیری زبان را مورد تحقیق قرار داده؛ سپس نقش و کاربرد هر کدام در امر آموزش را با جزییات بیشتر بررسی می نماید.

احتمالا عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد گوگل بنام Google Trends به گوش شما آشنا باشد. این ابزار امکان مقایسه ی ویژه ی یک آیتم در چندین مکان و زمان مختلف را به صورت همزمان ارائه و میزان محبوبیت بالاترین سرچ صورت گرفته مرتبط با آیتم انتخابی را به کمک گراف های مقایسه کننده نشان می دهد. طبق ترند انجام شده در وبسایت  https://trends.google.com در سال ۲۰۲۰؛ درصد افرادی که همراه با تجربه استرس به یادگیری یک زبان تازه می پردازند اندکی بیشتر از تعداد زبان آموزانی است که با داشتن حس شادی و سرخوشی زبان دلخواهشان را فرا می گیرند.

glitterybow.com

اصلی ترین دلیل این اتفاق می تواند مرتبط با پیشینه ی سیستم آموزشی نادرست در بسیاری از جوامع باشد؛ سیستمی که در آن بر کار سخت؛ تکلیف زیاد و توقع بالا از افراد در ارایه کم خطا ترین و بی نقص ترین output زبانی بیش از حس و حال مثبت همراه با یادگیری تمرکز شده است. 

اما استرس و شادی چه تاثیری در فعل و انفعالات مغزی؛ رفتار و به تبع آن یادگیری انسان ها دارند؟

استرس:

  • پایین آمدن سطح عملکرد انسان ها؛ به این معنا که افراد نمی توانند در گروه های یادگیری مثبت ظاهر شده و با دیگر هم کلاسی ها به خوبی تعامل داشته باشند.

  • ایجاد سطح بالاتری از فعالیت پایه در مغز؛ یعنی فرد در پریود یادگیری زبان جدید مدام حالت استرس مزمن را تجربه می کند و این موضوع به معنای سازگاری کمتر وی با محیط کلاس و فضای یادگیری است.

  • کاهش اعتماد به نفس و حس ارزشمندی؛ در این مقطع فرد ممکن است از ادامه فرآیند یادگیری سر باز زند و به کل یادگیری زبان هدف را رها کند.

READ  اهمیت درست کردن کاردستی در یادگیری کودکان

شادی:

  • ترشح هورمون اندورفین؛ این هورمون به عنوان یک مسکن طبیعی عمل می کند و حس عدم اطمینان یا ناراحتی فرد از بودن در محیط یادگیری زبان را کاهش می دهد.

  • ترشح هورمون سروتونین؛ این هورمون حس ریلکسی و سبکی خاصی در مغز ایجاد می کند و سبب می گردد افراد با حس آرامش و اطمینان خاطر بیشتر در مباحث آموزشی شرکت کنند.