سطح Pre _ intermediate یا پیش متوسطه چیست؟

دوست عزیز، در این سطح با این مطالب آشنا میشی