سطح PURPLE/ بالاتر از متوسطه چیست؟

دوست عزیز، در این سطح با این مطالب آشنا میشی