پاپیون اکلیلی برای هر سطح و پیشینه زبانی، محتوای آموزشی منحصربفرد و متناسب با همان سطح ارایه می دهد. از اینرو نیاز است پیش از هرچیز، آگاهی دقیقی از سطح زبان فعلی شما به دست آوریم و این کار از طریق آزمون تعیین سطح انجام می شود.

glitterybow-placement test

برای دریافت راهنما و آزمون تعیین سطح به لینک زیر مراجعه بفرمایید