سطح elementary یا ابتدایی چیست؟

دوست عزیز، در این سطح با این مطالب آشنا میشی