how to

در قسمت اول از مقاله چطور زبان مورد عالقه خود را سریع تر بیاموزیم سه راهکار ساده اما کاربردی مانند» قرار گرفتن در موقعیتی که مجبور به صحبت کردن به زبان هدف باشیم، استقامت در یادگیری و اولویت قرار دادن روان صحبت کردن بجای الزاما درست صحبت کردن« معرفی شدند. قسمت دوم به معرفی سه راهکار جدید و جذاب می پردازد:
راهکار شماره چهار: قبل از خواب زبان تمرین کنید
زمانی که خواب هستیم مغز ما به فرکانس های به اصطالح سطح پایین تر مانند فرکانس سطح آلفا وارد می شود. در این فرکانس توانایی مغز برای یادگیری افزایش میابد. بنابراین با تمرین زبان دلخواه تان به عنوان آخرین داده ورودی به مغز قبل از خواب، توانایی یادگیری و بخاطرسپاری زبان هدف تان را به صورت ناخودآگاه افزایش می دهید.
راهکار شماره پنج: دوستان جدید بیابید!
یافتن دوستان جدید مخصوصا افرادی که به اصطلاح به زبان مادری زبان هدف شما سخن می گویند یکی از بهترین روش های تقویت مکالمه است. شجاع باشید و از خطا کردن نترسید. افراد native زبان بیشترین کمک را هم در آشنایی با اصطلاحات روزمره زبان مادری شان و هم تلفظ صحیح کلمات و انتخاب لهجه ای درست به شما می کنند.
راهکار شماره شش: با 100 لغت رایج آن زبان شروع کنید
این کار به سرعت یادگیری شما شتابی خارق العاده می دهد. می توانید از کتاب ها یا سایت هایی که 100 لغت برتر و پرکاربردتر زبان دلخواه تان را طبقه بندی کرده اند شروع کنید. استپ بعدی می تواند آموختن 1000 لغت رایج زبان هدف تان باشد و به این ترتیب دایره لغت خود را به شکل جالبی گسترده تر می کنید.

READ  چگونه بر ترس از عدم پیشرفت در یادگیری یک زبان جدید غلبه کنیم؟

با پاپیون اکلیلی و مقاله های جذاب دیگر همراه باشید.