story books

چطور کتاب داستان مناسب سطح خود را انتخاب کنید
شاید سطح زبان خود را با توجه به دوره های زبانی که گذرانده اید کمابیش بدانید اما هنگام انتخاب کتاب داستان کمی با چالش مواجه
شوید. این مقاله به معرفی وب سایت هایی که به کمک آن میتوانید سطح زبان خود برای انتخاب کتاب داستان را تا حدودی تعیین کنید
و چندین توصیه در این زمینه می پردازد.
کلید اصلی یافتن کتابی است که با آن احساس راحتی می کنید
شاید برای هدف یادگیری در دوره زبان و کالس؛ کتاب هایی با سطح کمی باالتر از سطح فعلی شما مناسب باشند اما زمانی که فقط
هدف مطالعه آزاد و لذت بردن از خواندن را دنبال می کنید بهتر است کتابی پایین تر از سطح خود برگزینید.
انتخاب ژانر
چه تیپ شخصیتی دارید و از خواندن چه موضوعاتی بیشترین لذت را می برید؟
شاید عاشق کتاب های جنایی و کارآگاهی هستید و یا از داستان های ترسناک یا عاشقانه استقبال می کنید. انتخاب کتاب از هر ژانری
که به آن بیشترین عالقه را دارید می تواند برای شما انگیزه ای مضاعف ایجاد کند. یک توصیه دیگر انتخاب کتاب هایی است که
پیشتر آن را به زبان مادری خود خوانده و یا مثال فیلم آن را دیده اید. البته دقت به همگام بودن سطح کتاب با سطح زبان هدف شما در
این زمینه حائز اهمیت است.
وب سایت های تعیین سطح زبان
درصورتیکه خودآموز در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید می توانید به وب سایت های زیر برای تعیین سطح فعلی زبان خود
مراجعه کنید:

READ  اهمیت درست کردن کاردستی در یادگیری کودکان

https://www.helblinglanguages.com/int/en/blog/reading-levels-and-book-selection-tips
https://readers.english.com/content/how-choose-right-pearson-english-readers-level