www.glitterybow.com

ممکن است همراه با یادگیری یک زبان جدید این موضوع را تجربه کرده باشید که بعد از گذشت یک بازه زمانی مشخص، مثلا پس از 6 یا 9 ماه، احساس کنید آنچنان که باید در یادگیری زبان هدف تان پیشرفت نکرده اید و علی رغم زمان و انرژی که برای مطالعه و یادگیری صرف می کنید، آنچنان که باید بهره وری ندارید. نکته جالب این است که بدانید این موضوع می تواند تقریبا در یادگیری هر چیز جدید دیگر مانند نواختن یک ساز و یا نقاشی با رنگ و روغن روی بوم هم رخ دهد!

سوال این است که چگونه می توان این موضوع را مدیریت کرد؟

راهکار شماره یک: زمان بدهید

یادگیری هر مهارت جدید به معنی تشکیل راه های عصبی تازه در مغز انسان است. مادامی که این راه های عصبی در حال قوی تر شدن و بزرگتر شدن هستند، توانایی ما در بهبود مهارت مدنظرمان هم در حال پیشرفت است. بنابراین زمانی که فکر شما درگیر این نکته است که چرا به اندازه دلخواه پیشرفت نکرده اید به سادگی به خود یادآوری کنید که راه های عصبی داخل مغز شما به تازگی شکل گرفته اند و یا هنوز قوی نشده اند و بهبود این امر به سادگی نیازمند زمان است.

راهکار شماره دو: موضوع را با معلم خود در میان بگذارید

بهتر است استرس خود را با معلم زبان هدف تان در میان بگذارید. اولین تاثیر مثبت این کار کم شدن فشار روانی شما از طریق به اشتراک گذاری آن با فردی باتجربه است. سپس ممکن است معلم شما روش های یادگیری شما را آنالیز کرده و به شما راهکارهایی ارایه بدهد که در اینصورت می تواند در حل مشکل موثر باشد.

READ  اهمیت درست کردن کاردستی در یادگیری کودکان

راهکار شماره سه: درصورت امکان، بازه زمانی یادگیری خود را گسترده تر کنید

با توجه به هدفی که از یادگیری زبان دارید، تا جایی که می توانید نگاه بلندمدت تری برای تسلط بر زبان هدف تان برگزینید. برای مثال اگر فکر می کردید ممکن است یک بازه زمانی یک ساله برای رسیدن به سطح متوسطه کافی باشد، این بازه را به یک سال و نیم و حتی دو سال افزایش دهید.

یادمان باشد که یادگیری یک زبان جدید یعنی یادگیری یک فرهنگ جدید و فرهنگ هر ملیتی در طی یک بازه زمانی بسیار طولانی شکل گرفته است. پس تا جایی که امکان دارد در آموختن زبان هدف تان صبور و مشتاق بمانید.