یادگیری جامعه زبان/Community Language Learning

glittery bow

این متد آموزشی هر زبان آموز را به عنوان “یک جامعه کامل” از افراد در نظر می گیرد. یادگیری در جامعه کامل بدان معناست که مدرسان نه تنها به میزان بهره هوشی شاگردان خود توجه می کنند بلکه ارتباط متقابل آنها در درک احساسات، واکنش های فیزیکی، واکنش های حفاظتی ذاتی و اشتیاق به یادگیری را نیز مدنظر دارند. متد یادگیری جامعه زبان، قوانین خود را بیشتر بر پایه ی روش آموزش مشاوره محور (Counseling-Learning approach)، بنیان گذاری شده توسط چارلز . ای. کوران تنظیم کرده است. کوران برای سالها به مطالعه ی نحوه یادگیری بزرگسالان پرداخته و دریافته بود که بزرگسالان اغلب زمانی که در یک موقعیت جدید یادگیری قرار می گیرند احساس خطر می کنند. این احساس خطر به طور ذاتی به دلیل تغییر در شیوه آموزش و ترس از احمق جلوه کردن فرد در متد جدید است. کوران عقیده داشت یک راه مقابله با ترس در دانش آموزان می تواند تغییر نقش مدرسان به مشاوران زبان باشد. یک مشاور زبان به معنای یک فرد تحصیل کرده در رشته روانشناسی نیست بلکه فردیست که به خوبی چالش های موجود در یادگیری یک زبان جدید برای یک زبان آموز را درک می کند. مدرسی که درک بهتری دارد، راحت تر شرایط یادگیری زبان آموز خود را نیز می پذیرد و با درک ترسهای شاگردان و ابراز همدردی با آنها به آموزندگان یک زبان جدید کمک می کند تا بر ترسهای خود غلبه کرده و آنرا به حس مثبت تبدیل کنند تا بدین ترتیب در یادگیری پیش بروند.

READ  چگونه بر ترس از عدم پیشرفت در یادگیری یک زبان جدید غلبه کنیم؟
glitterybow

هدف معلمان از استفاده از روش یادگیری جامعه زبانی چه می تواند باشد؟

مدرسانی که از این روش بهره می گیرند می خواهند دانش آموزان، زبان مورد نظرشان (target language) را از طریق ارتباطات بیاموزند. علاوه بر آن، می خواهند زبان آموزان به روش های یادگیری خود اشراف بیشتری داشته باشند تا بتوانند مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند. تمامی این اهداف قابل دسترسی هستند اگر معلم و زبان آموزان در محیطی امن و به عنوان یک کل مشترک با ارزش های مشترک در کنار هم فعالیت کنند.

برخی از ویژگی های تدریس و یادگیری در این فرآیند چیست؟

در یک کلاس سطح مقدماتی، طبق آنچه مشاهده گردیده ، دانش آموزان معمولا به زبان مادری خود  مکالمه می کنند و معلم، نیازهای زبانی شاگردان برای مکالمه به زبان هدف را به صورت جملات کوتاه به آنها  می آموزد. این جملات ضبط می شوند و وقتی که مجدد پخش شوند مانند یک مکالمه کوتاه روان می باشند. سپس هر مکالمه به صورت نوشتار درآمده و معادل native (زبان اصلی) آنها تا حد امکان جایگزین میگردد. در نهایت این متن نوشتاری به صورت یک الگوی مکالمه در کلاس استفاده می شود.